VOSS Automotive Polska

12 marca 2021

Dane zleceniodawcy: VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole

Treść referencji: Firma Voss Automotive Polska Sp. z o.o. oświadcza, że Firma ELNET SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2 wykonała dla nas następujące prace: Pomiary impedancji pętli zwarcia w pomieszczeniach biurowych i halach produkcyjnych Badanie wyłączników różnicowoprądowych Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów w pomieszczeniach biurowych i halach produkcyjnych Badania instalacji odgromowej i uziemiającej Przeglądy i badania rozdzielnic NN i SN przeglądy transformatorów z badaniem zadziałania zabezpieczeń Pomiary Szynoprzewodów Sprawdzenie poprawności doboru przekroju kabli i zabezpieczeń Montaż szynoprzewodów, tras kablowych, oświetlenia w obszarze DSCR Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w obszarze DSCR Wykonanie instalacji, podłączenie i pomiary stanowisk pracy i urządzeń w obszarze DSCR Modernizacja Centralnej baterii do kompensacji mocy biernej Instalacja zasilania pieca tunelowego wraz z rozbudową rozdzielnicy RG Wartość wykonanych robót wynosi o netto W/w prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami. Realizacja robót przebiegała terminowo i rzetelnie. VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. Zarząd: NIP 897-16-94-239 Nowa Wieś Legnicka 101 VVitokl Telaa REGON 932994424 PL 59-241 Legnickie Pole Mirosław Suchoiad KRS 0000206826 Telefon: +48 76 724 15 01 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Telefax +48 76 724 15 09 Fabrycznej we Wrocławiu Kapitał Zakładowy 5 500 000,00 PLN

Inne materiały z tej kategorii

Wienerberger Ceramika Budowlana (wymiana oświetlenia)

Dane zleceniodawcy: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Plac Konesera 8 03-736 Warszawa Zakład Produkcyjny Kunice Treść referencji: Firma Elnet Serwis sp z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2 wykonała dla nas wymianę oświetlenia metalohalogenowego...

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Dane zleceniodawcy: Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., Rynek 6, 59-100 Polkowice Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica [...] wykonuje sukcesywnie przeglądy 5-letnie (elektryczne oraz budowlane)...

Spółdzielnia Mieszkaniowa Złota Kielnia

Dane zleceniodawcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa„Złota Kielnia" ul. Szczytnicka 33/1 50-382 Wrocław Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała okresową (roczną) kontrolę stanu technicznego obiektów...

Zakład Usług Komunalnych Jaworzyna Śląska

Dane zleceniodawcy: Zakład Usług Komunalnych Jaworzyna Śląska Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania...

ZAMEH Sp. z o.o.

Dane zleceniodawcy: ZAMEH Sp. z o.o. Treść: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy Budowlane Roczne [...] Z dokonanych pomiarów sporządzona została z niezwykłą starannością oraz precyzją...

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej (roboty elektryczne)

Dane zleceniodawcy: Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy polegające na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w...

LETIA BUSINESS CENTER

Dane zleceniodawcy: LETIA BUSINESS CENTER LETIA - LEGNICKI PARK TECHNOLOIGCZNY Treść referencji: Firma Elnet Serwis sp z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2 wykonuje okresowe dla Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A. przeglądy i badania instalacji...

SZKOŁA PODSTAWOWA w MAŁKOWICACH

Dane zleceniodawcy: SZKOŁA PODSTAWOWA w MAŁKOWICACH 55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, ul Szkolna 3 Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przegląd roczny stanu technicznego budynków...

Europejskie Centra Handlowe

Dane zleceniodawcy: Europejskie Centra Handlowe Sp. z o. o. ul. Okrzei 13 59-220 Legnica Treść referencji: Firma Elnet Serwis sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 2 w Legnicy współpracuje z naszą firmą w zakresie pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych....

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „MAŚLICE”

Dane zleceniodawcy: SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MAŚLICE" 54-144 WROCŁAW, ul. Pllezycka 1960 Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy 5-letnie instalacji...

Gmina Kąty Wrocławskie

Dane zleceniodawcy: Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz i 55-080 Kąty Wrocławskie Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy instalacji elektrycznych, odgromowych, p.poż na rzecz...

Wienerberger Ceramika Budowlana

Dane zleceniodawcy: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Plac Konesera 8 03-736 Warszawa Zakład Produkcyjny Kunice Kunice. Treść referencji: Firma Elnet Serwis sp z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2 wykonuje dla nas przeglądy i badania instalacji...