Pomiary elektryczne

Wykonujemy przeglądy elektryczne w mieszkaniach, instytucjach, zakładach przemysłowych oraz pomiary instalacji oświetlenia drogowego. Co rok zwiększamy ilość wykonywanych przez nas prac. W roku 2020 wykonaliśmy przeglądy w blisko 30 000 mieszkań na terenie całego kraju. 

Kompleksowo

W zgodzie z prawem

Z troską o klienta

Bez niespodzianek

Zakres naszych usług to między innymi:

 

okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego

pomiary parametrów oświetlenia

ogólne w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy
pomiary natężenia oświetlenia oraz luminancji na drogach oraz parkingach,

pomiary rezystancji ścian i podłóg

Okresowe przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
pomiary wydajności wentylacji
przeglądy central wentylacyjnych.

badania transformatorów oraz stacji SN/NN

pomiary rezystancji izolacji oraz uzwojeń
pomiary przekładni
pomiary silnoprądowe impedancji pętli zwarcia
badania kamerą termowizyjną
próby napięciowe kabli oraz rozdzielnic SN

pomiary instalacji odgromowej oraz uziomów

metodami klasycznymi oraz udarowymi

Pomiary elektryczne – częste pytania

Klienci pytają, nasi eksperci odpowiadają. 

Czy badania są zgodne z normami Polski i UE?

Wszystkie badania, przeglądy pomiary które wykonuje firma ELNET SERWIS są oparte na najnowszych normach, pre-normach, dokumentach normalizacyjnych, dyrektywach unijnych, ustawach obowiązującymi zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Wykaz badań i pomiarów, które firma ELNET SERWIS oferuje w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych

pomiary napięć, prądów, mocy: biernej, czynnej,
pomiary rezystancji, reaktancji, impedancji,
pomiary rezystywności gruntu,
pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
pomiary rezystancji ścian i podłóg,
pomiary rezystancji uziemień,
pomiary impedancji pętli zwarcia,
pomiary ochronne w obwodach o obniżonym napięciu SELV, PELV, FELV,
pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
pomiary badania instalacji odgromowych,
pomiary temperatur styków i aparatów elektrycznych,
pomiary długotrwałej obciążalności prądowej,
pomiary mocy w czasie: chwilowe, długotrwałe, szczytowe,
pomiary rezystancji półprzewodzących podłóg,
pomiary w obiektach zagrożonych wybuchem,
pomiary w obiektach szczególnych takich jak: laboratoria, szpitale, szkoły, przedszkola,
pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
pomiary silników elektrycznych,
pomiary łączników, rozłączników, odłączników,
pomiary styczników, przekaźników,
pomiary spawarek, transformatorów,
pomiary natężenia oświetlenia ogólne i stanowiskowe,
pomiary luminancji,
pomiary oświetlenia dróg i terenów zewnętrznych,
pomiary kabli elektroenergetycznych SN
pomiary transformatorów SN
pomiary rozdzielni, silników n/n s/n
pomiary elektronarzędzi
pomiary badania urządzeń I, II klasy ochronności,

Czy podejmujecie duże zlecenia?

Co rok zwiększamy ilość wykonywanych przez nas prac. W roku 2009 wykonaliśmy przeglądy w blisko 15 000 mieszkań na terenie całego kraju. W roku 2010 liczba ta przekroczyła 20 000.

 Nasi fachowcy są do Państwa dyspozycji!

Wszystkie badania, przeglądy pomiary które wykonuje firma ELNET SERWIS są oparte na najnowszych normach, pre-normach, dokumentach normalizacyjnych, dyrektywach unijnych, ustawach obowiązującymi zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasze najnowsze listy referencyjne

VOSS Automotive Polska

VOSS Automotive Polska

Dane zleceniodawcy: VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole Treść referencji: Firma Voss Automotive Polska Sp. z o.o. oświadcza, że Firma ELNET SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2 wykonała dla nas...

ZAMEH Sp. z o.o.

ZAMEH Sp. z o.o.

Dane zleceniodawcy: ZAMEH Sp. z o.o. Treść: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała przeglądy Budowlane Roczne [...] Z dokonanych pomiarów sporządzona została z niezwykłą starannością oraz precyzją...

Spółdzielnia Mieszkaniowa Złota Kielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Złota Kielnia

Dane zleceniodawcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa„Złota Kielnia" ul. Szczytnicka 33/1 50-382 Wrocław Treść referencji: Firma Elnet Serwis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica w ramach realizacji umowy wykonała okresową (roczną) kontrolę stanu technicznego obiektów...