Klienci o nas

Referencje

ZUS Legnica

Data odbioru: 02/12/2006

Oddział ZUS w Legnicy informuje, że firma Elnet Servis  była wykonawcą pomiarów elektrycznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji urządzeń i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach Oddziału ZUS Legnica. 

W realizacji zadania w okresie od 10.05.2006 do 13.10.2006 zostały wykonane prace pomiarowe w pięciu budynkach w Legnicy, Złotoryi, Głogowie, Jaworze.

Stwierdzamy, że firma ELNET SERVIS wykonała roboty należycie.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa

Data odbioru: 30/06/2010

DSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych informuje, że firma ELNET SERVIS  zrealizowała nasze zamówienie na wykonanie pomiarów elektrycznych: rezystancji uziemienia instalacji odgromowej i pomiarów ochronnych (ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektroenergetycznej i rezystancji izolacji kabli) w stacjach gazowych redukcyjno-pomiarowych Zamawiającego, w obszarze działania Rejonu Dystrybucji Gazu Wałbrzych, Kłodzko, Dzierżoniów.

Stwierdzamy, że firma firma ELNET SERVIS wykonała powierzone prace należycie oraz terminowo, zgodnie z warunkami umowy.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Data odbioru: 17/06/2010

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział regionalny "Mazowsze" z siedzibą w Warszawie niniejszym potwierdza, że ELNET SERVIS wykonywał w okresie 04.05.2010-17.06.2010 zgodnie z przedmiotem umowy prowadzenie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zasobie mieszkaniowym Oddziału regionalnego "Mazowsze" WAM, zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem w prowadzeniu tego typu usług.

Poczta Polska - Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny we Wrocławiu

Data odbioru: 15/12/2006

Firma Elnet Servis wykonywała okresowe pomiary elektryczne polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przydatności do użytkowania, sprawdzenia stanu połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oraz sprawdzenie oporności izolacji przewodów elektrycznych i uziemień.

W realizacji zadania w okresie 1.09.2006-15.12.2006 zostały wykonane prace pomiarowe w placówkach pocztowych:
- rejon Legnica, 71 urzędów pocztowych,
- rejon Wrocław, 47 urzędy pocztowe,
- rejon Wałbrzych 81 urzędów pocztowych,
- obiekt POCZTEX Wrocław,

Stwierdzamy, że firma ELNET SERVIS wykonała powierzone prace należycie oraz terminowo, zgodnie z warunkami umowy.

Wiarygodny wykonawca 

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaświadcza, że firma Elnet Servis wykonała w roku 2007 okresowe pomiary instalacji elektrycznej. Zakres prac obejmował pomiary w 2500 mieszkaniach, pomiary instalacji odgromowych , pomiary części wspólnych oraz pomiary spadków napięć na WLZ.  Firma Elnet Servis dała się poznać jako Wykonawca dobrze zorganizowany i o odpowiednim potencjale technicznym . Powierzone prace zostały wykonane rzetelnie i w określonym czasie. Z dotychczasowej współpracy wynika, że firma Elnet Servis jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu Administratorowi obiektów.

Online Planning

Easy Consultations

Pre Funding

Download Guide

Klienci o Nas

Stefan Stefański - Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Firma Elnet Servis dała się poznać jako Wykonawca dobrze zorganizowany i o odpowiednim potencjale technicznym. Powierzone prace zostały wykonane rzetelnie i w określonym czasie.

 

Frnaciszek Jarosz - DSG Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Wałbrzych

Stwierdzamy, że firma firma ELNET SERVIS  wykonała powierzone prace należycie oraz terminowo, zgodnie z warunkami umowy.

Mieczysław Bober - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St.Staszica - Lubin

Z dotychczasowej współpracy wynika, że firma Elnet Servis jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu Inwestorowi.

Prezes Zarządu – inż Mieczysław Bober

.

Kompleksowe usługi elektryczne w zasięgu telefonu!