Pomiary , przeglądy , badania instalacji i urządzeń elektrycznych

Przeglądy instalacji elektrycznych

Wykonujemy przeglądy elektryczne w mieszkaniach , instytucjach , zakładach przemysłowych oraz pomiary instalacji oświetlenia drogowego . Co rok zwiększamy ilość wykonywanych przez nas prac. W roku 2009 wykonaliśmy przeglądy w blisko 15 000 mieszkań na terenie całego kraju. W roku 2010 liczba ta przekroczyła 20 000. Nasza firma specjalizuje się w pomiarach instalacji elektrycznych. Dlatego bardzo wielu klientów wraca do nas wiedząc, że wykonana przez nas usługa będzie wykonana rzetelnie, fachowo i co najważniejsze w bardzo przystępnych cenach.
Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą i wyślij do nas zapytanie ofertowe korzystając z formularza ofertowego w zakładce KONTAKT http://elnetserwis.pl/contact

Wykaz badań i pomiarów, które firma ELNET SERWIS oferuje w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych:
pomiary napięć, prądów, mocy: biernej, czynnej,
pomiary rezystancji, reaktancji, impedancji,
pomiary rezystywności gruntu,
pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
pomiary rezystancji ścian i podłóg,
pomiary rezystancji uziemień,
pomiary impedancji pętli zwarcia,
pomiary ochronne w obwodach o obniżonym napięciu SELV, PELV, FELV,
pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
pomiary badania instalacji odgromowych,
pomiary temperatur styków i aparatów elektrycznych,
pomiary długotrwałej obciążalności prądowej,
pomiary mocy w czasie: chwilowe, długotrwałe, szczytowe,
pomiary rezystancji półprzewodzących podłóg,
pomiary w obiektach zagrożonych wybuchem,
pomiary w obiektach szczególnych takich jak: laboratoria, szpitale, szkoły, przedszkola,
pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
pomiary silników elektrycznych,
pomiary łączników, rozłączników, odłączników,
pomiary styczników, przekaźników,
pomiary spawarek, transformatorów,
pomiary natężenia oświetlenia ogólne i stanowiskowe,
pomiary luminancji,
pomiary oświetlenia dróg i terenów zewnętrznych,
pomiary kabli elektroenergetycznych SN
pomiary transformatorów SN
pomiary rozdzielni, silników n/n s/n
pomiary elektronarzędzi
pomiary badania urządzeń I, II klasy ochronności,

Wszystkie badania, przeglądy pomiary które wykonuje firma ELNET SERWIS są oparte na najnowszych normach, pre-normach, dokumentach normalizacyjnych, dyrektywach unijnych, ustawach obowiązującymi zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Powrót do nadrzędnej strony katalogu usług: 
Budowlane Przeglądy Techniczne