Budowlane Przeglądy Techniczne

(Podstawa prawna Ustawa Prawo Budowlane z 07-07-1994 art. 61-62 tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

(…) Właściciel, zarządca obowiązany jest do wykonywania w ustawowych terminach przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. (...)

Jednym z podstawowych profili działalności Firmy ELNET SERWIS jest wykonywanie w/w kontroli w zakresie konstrukcyjnym, elektrycznym, gazowym.
( zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 62 ) .
Szczegółowe zakresy badań jakie muszą być przeprowadzone dla poszczególnych branż oraz ich czasookresy możemy przedstawić na spotkaniu lub przesłać jako uzupełnienie oferty.
Usługi wykonujemy kompleksowo , profesjonalnie , zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zatrudniamy profesjonalnych, odpowiednio wykwa- lifikowanych, doświadczonych inżynierów , mających uprawnienia do realizacji w/w prac.
Przez szereg lat działając na terenie całego kraju daliśmy się poznać jako firma rzetelna, wywiązująca się w 100% z powierzony zadań co potwierdzają referencje zarówno od przedsiębiorstw użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych po zakłady produkcyjne i wspólnoty mieszkaniowe. Listy referencyjne do przedstawienia na spotkaniu, również zamieszczone są stronie internetowej
Dzięki wsparciu ze strony programów EFS oraz możliwości wykonania usług kompleksowo przedstawiamy cennik na rok 2010. W przeciągu najbliższych 2-3 tygodniu skontaktuje się z Państwem pracownik naszej firmy w celu ustalenia możliwości współpracy.

Mamy nadzieję, że propozycja nasza spotka się z państwa zainteresowaniem a współpraca z nami przyniesie wymierne korzyści. Jesteśmy firmą sumienną i godną zaufania.

Powrót do nadrzędnej strony katalogu usług: 
KATALOG NASZYCH USŁUG

Poniżej prezentowane są poszczególne usługi jakie oferujemy w ramach oglądanej właśnie grupy.

Usługi w tej grupie
Budowlane przeglądy techniczne - roczne i 5-letnie budynków
Pomiary , przeglądy , badania instalacji i urządzeń elektrycznych

Przeglądy instalacji elektrycznych

Przeglądy Budynków Wielkopowierzchniowych

Przeglądy Budynków Wielkopowierzchniowych zgodnie zwymaganiami Praw Budowlanego