ZUS Legnica - rok 2008 - pomiary elektryczne i oświetlenia

Data odbioru: 
05/03/2009

Oddział ZUS w Legnicy informuje, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski była wykonawca pomiarów elektrycznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji urządzeń i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach Oddziału ZUS Legnica.

W realizacji zadania w okresie od 29.05.2008 do 31.07.2008 zostały wykonane prace pomiarowe w budynkach:
1. Instpektoratu ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2,
2. Instpektoratu ZUS w Lwówku Śląskim, przy ul. X Dywizji 6,
3. Biura Terenowego w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54.

Stwierdzamy, że firma ELNET SERVIS wykonała roboty należycie i w terminie.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: 
Galeria zdjęć: