ZUS Legnica - rok 2006

Data odbioru: 
02/12/2006

Oddział ZUS w Legnicy informuje, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski była wykonawca pomiarów elektrycznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji urządzeń i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach Oddziału ZUS Legnica.

W realizacji zadania w okresie od 10.05.2006 do 13.10.2006 zostały wykonane prace pomiarowe w budynkach:
1. Budynek w Legnicy przy ulicy Wojska Polskiego 5,
2. Budynek w Legnicy przy ulicy WW.Grabskiego 26,
3. Budynek w Złotoryi przy ulicy Basztowej 9,
4. Budynek w Głogowie przy ulicy Morcinka 14,
5. Budynek w Jaworze przy ulicy Gagarina 5.

Stwierdzamy, że firma ELNET SERVIS wykonała roboty należycie.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: