Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Data odbioru: 
17/06/2010

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział regionalny "Mazowsze" z siedzibą w Warszawie niniejszym potwierdza, że:

ELNET SERVIS, MACIEJ PIOTROWSKI, ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica

wykonywał w okresie 04.05.2010-17.06.2010 zgodnie z przedmiotem umowy prowadzenie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zasobie mieszkaniowym Oddziału regionalnego "Mazowsze" WAM, zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem w prowadzeniu tego typu usług.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: