Spółdzielnia Mieszkaniowa Polne w Lubinie - Przegląd roczny obiektów budowlnanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie z siedzibą przy ul. Leszczynowej 27 B zaświadcza, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica przeprowadziła w dniach od 26 maja 2010r. do 30 czerwca 2010r. roczne kontrole techniczne budynków mieszkalnych i obiektów usługowych Spółdzielni.

Przeglądów dokonano w 48 budynkach mieszkalnych, w których łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 128.409,64 m2.

Z przeprowadzonych przeglądów zostały sporządzone odpowiednie protokoły, a także wydano zalecenia odnośnie koniecznych prac remontowo – budowlanych.

Przeglądy i protokoły wykonano z należytą starannością i zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Dotychczasowa współpraca z Elnet Servis Maciej Piotrowski ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica pozwala na polecenie firmy jako rzetelnego Wykonawcy, wykonującego profesjonalnie powierzony zakres robót.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: