Spółdzielnia Mieszkaniowa POLNE

Data odbioru: 
28/05/2007

SM POLNE w Lubinie zaświadcza, że firma Elnetserwis Maciej Piotrowski na nasze zlecenie wykonuje pomiary instalacji elektrycznej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji.

Wykonawca jest dobrze zorganizowanym i posiada odpowiedni potencjał techniczny. Powierzone prace realizowane są solidnie i terminowo. Z dotychczasowej współpracy wynika że firma Elnetserwis Maciej Piotrowski jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu inwestorowi i administratorowi obiektu.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: