Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St.Staszica - Lubin

Data odbioru: 
30/08/2007

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St.Staszica w Lubinie informuje, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski w 2007 roku wykonywała na zlecenie Spółdzielni pomiary i badania ochronne instalacji elektrycznych w 1748 lokalach mieszkalnych.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami, jak i wiedzą techniczną.

Z dotychczasowej współpracy wynika, że firma Elnet Servis jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu Inwestorowi.

Prezes Zarządu - inż Mieczysław Bober

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: