Qubus Hotel - Legnica

Data odbioru: 
31/12/2007

W roku 2007 firma Elnetserwis Maciej Piotrowski wykonała okresowe pomiary elektryczne oraz pomiary natężenia oświetlenia w hotelu Qubus w Legnicy. Zakres pracy obejmował całą instalację elektryczną oraz wszystkie pomieszczenia w hotelu. Pomimo tak dużego zlecenia firma przeprowadziła pomiary sprawnie i z dużym profesjonalizmem nie wpływając na rytm pracy hotelu.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: