Poczta Polska - Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny we Wrocławiu

Data odbioru: 
15/12/2006

Firma Elnet Servis Maciej Piotrowski wykonywała okresowe pomiary elektryczne polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przydatności do użytkowania, sprawdzenia stanu połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poażeń oraz sprawdzenie oporności izolacji przewodów elektrycznych i uziemień.

W realizacji zadania w okresie 1.09.2006-15.12.2006 zostały wykonane prace pomiarowe w placówkach pocztowych:
- rejon Legnica, 71 urzędów pocztowych,
- rejon Wrocław, 47 urzędy pocztowe,
- rejon Wałbrzych 81 urzędów pocztowych,
- obiekt POCZTEX Wrocław,

Stwierdzamy, że firma ELNET SERVIS wykonała powierzone prace należycie oraz terminowo, zgodnie z warunkami umowy.

Fotografia obiektu: