Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Data odbioru: 
22/02/2008

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaświadcza, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski z siedzibą w Legnicy przy ul.Lwowskiej 8/15 wykonała w roku 2007 okresowe pomiary instalacji elektrycznej. Zakres prac obejmował pomiary w 2500 mieszkaniach, pomiary instalacji odgromowych , pomiary części wspólnych oraz pomiary spadków napięc na WLZ.

Firma Elnet Servis Maciej Piotrowski dała się poznać jako Wykonawca dobrze zorganizowany i o odpowiednim potencjale technicznycm . Powierzone prace zostały wykonane rzetelnie i w określonym czasie.

Z dotychczasowej współpracy wynika, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu Administratorowi obiektów.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: