Dolnośląska Spółka Gazownictwa

Data odbioru: 
30/06/2010

DSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych informuje, że firma ELNET SERVIS Maciej Piotrowski ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica zrealizowała nasze zamówienie na wykonanie pomiarów elektrycznych: rezystancji uziemienia instalacji odgromowej i pomiarów ochronnych (ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektroenergetycznej i rezystancji izolacji kabli) w stacjach gazowych redukcyjno-pomiarowych Zamawiającego, w obszarze działania Rejonu Dystrybucji Gazu Wałbrzych, Kłodzko, Dzierżoniów, w okresie od 04.06.2010 do 30.06.2010.

Stwierdzamy, że firma firma ELNET SERVIS Maciej Piotrowski ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica wykonała powierzone prace należycie oraz terminowo, zgodnie z warunkami umowy.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: