Delta-T (Galeria FERIO w Legnicy)

Data odbioru: 
15/03/2007

W lutym i marcu 2007 roku firma Elnetserwis Maciej Piotrowski wykonywała dla naszej firmy badania instalacji elektrycznej a w szczególności pomiary elektryczne przewodów i kabli, natężenia oświetlenia, oraz badania wyłączników różnicowo-prądowych i sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie Galeria FERIO w Legnicy.

Ponadto firma wykonała na tym samym obiekcie adresowanie gniazd i włączników. Całość prac została wykonana uzgodnionym terminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykazał się wszechstronną wiedzą oraz wysokim profesjonalizmem. Polecamy firmę Elnetserwis Maciej Piotrowski jako partnera godnego zaufania.

Dokument referencyjny: 
skan listu referencyjnego
Fotografia obiektu: