Pomiar instalacji odgromowej miernikiem MRU-100

Pomiar rezystancji uziemienia metodą cęgową