Nasze rekomendacje

Poniżej znajduje się lista naszych rekomendacji. Na jej szczycie są nasze najnowsze prace, pod tabelą są linki do kolejnych stron.

Rekomendacje zawierają treść listu referencyjnego bądź opis zakresu robót. Klikając w zdjęcie bądź tytuł zobaczą Państwo szczegóły wybranej referencji.

Nazwa i treść referencji (skrót) List referencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa POLNE

SM POLNE w Lubinie zaświadcza, że firma Elnetserwis Maciej Piotrowski na nasze zlecenie wykonuje pomiary instalacji elektrycznej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji.

Wykonawca jest dobrze zorganizowanym i posiada odpowiedni potencjał techniczny. Powierzone prace realizowane są solidnie i terminowo. Z dotychczasowej współpracy wynika że firma Elnetserwis Maciej Piotrowski jest wykonawcą wiarygodnym, którego możemy polecić każdemu inwestorowi i administratorowi obiektu.

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)
Delta-T (Galeria FERIO w Legnicy)

W lutym i marcu 2007 roku firma Elnetserwis Maciej Piotrowski wykonywała dla naszej firmy badania instalacji elektrycznej a w szczególności pomiary elektryczne przewodów i kabli, natężenia oświetlenia, oraz badania wyłączników różnicowo-prądowych i sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie Galeria FERIO w Legnicy.

Ponadto firma wykonała na tym samym obiekcie adresowanie gniazd i włączników. Całość prac została wykonana uzgodnionym terminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykazał się wszechstronną wiedzą oraz wysokim profesjonalizmem. Polecamy firmę Elnetserwis Maciej Piotrowski jako partnera godnego zaufania.

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)
Poczta Polska - Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny we Wrocławiu

Firma Elnet Servis Maciej Piotrowski wykonywała okresowe pomiary elektryczne polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przydatności do użytkowania, sprawdzenia stanu połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poażeń oraz sprawdzenie oporności izolacji przewodów elektrycznych i uziemień.

W realizacji zadania w okresie 1.09.2006-15.12.2006 zostały wykonane prace pomiarowe w placówkach pocztowych:
- rejon Legnica, 71 urzędów pocztowych,
- rejon Wrocław, 47 urzędy pocztowe,
- rejon Wałbrzych 81 urzędów pocztowych,

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)