Nasze rekomendacje

Poniżej znajduje się lista naszych rekomendacji. Na jej szczycie są nasze najnowsze prace, pod tabelą są linki do kolejnych stron.

Rekomendacje zawierają treść listu referencyjnego bądź opis zakresu robót. Klikając w zdjęcie bądź tytuł zobaczą Państwo szczegóły wybranej referencji.

Nazwa i treść referencji (skrót) List referencyjny
ZUS Legnica - rok 2008 - pomiary elektryczne i oświetlenia

Oddział ZUS w Legnicy informuje, że firma Elnet Servis Maciej Piotrowski była wykonawca pomiarów elektrycznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji urządzeń i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach Oddziału ZUS Legnica.

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)
Szpital Wojewódzki w Legnicy

W okresie 3.04.2008 do 31.10.2008 zrealizowano zamówienie publiczne w zakresie wykonania okresowych pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Prace obejmowały 10000 punktów pomiarowych. Firma wykazała się fachowością i doświadczeniem oraz elastycznością w dostosowaniu swoich godzin pracy w stosunku do możliwości udostępniania pomieszczeń szpitalnych. W efekcie usługa została wykonana sprawnie, bezproblemowo i w umówionym terminie.

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)
Politechnika Krakowska

Zrealizowano zamówienie publiczne pn."Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych w budynkach PK" w okresie od 12.12.2007 do 12.03.2008. Prace wykonano z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami.

Zobacz referencję w całości (list referencyjny, zdjęcia, opis)